BEATA HEUMAN, LONDON © Simon Upton – The Interior Archive